Sökning: "Per Fröjd"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Per Fröjd.

 1. 1. Att läsa och förstå svenska. Läsförmågan hos elever i årskurs 9 i Borås 2000-2002

  Författare :Per Fröjd; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Quality systems to avoid secondary brain injury in neurointensive care

  Författare :Lena Nyholm; Per Enblad; Camilla Fröjd; Anders Lewén; Bo-Michael Bellander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Traumatic brain injury; Subarachnoid hemorrhage; Intracranial pressure; Quality register; Checklist; Nursing interventions; Pressure autoregulation; Intracranial compliance; Hyperthermia; Cerebral energy metabolism; Microdialysis and Brain tissue oxygenation.; Neurokirurgi; Neurosurgery;

  Sammanfattning : Outcome after traumatic brain injury (TBI) depends on the extent of primary cell death and on the development of secondary brain injury. The general aim of this thesis was to find strategies and quality systems to minimize the extent of secondary insults in neurointensive care (NIC). LÄS MER