Sökning: "Per Antonsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Per Antonsson.

 1. 1. Efterklang och särprägel : en studie i Per Freudenthals - pseudonymen Ode Baltens - tidiga prosa till och med romanen I lustgården

  Författare :Birgit Antonsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Inducible and constitutive modes of gene regulation by the dioxin receptor and Arnt

  Författare :Camilla Antonsson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Heterodimeric complexes between the basic helix-loop-helix (bHLH)/PAS (Per-Arnt-Sim) transcription factors, dioxin receptor and Arnt, are involved in mediating cellular responses to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (dioxin). The unliganded dioxin receptor is found in the cytoplasm complexed with the 90-kDa heat shock protein hsp90, in a latent inactive (non-DNA binding) configuration. LÄS MER