Sökning: "Per 2003"

Visar resultat 1 - 5 av 298 avhandlingar innehållade orden Per 2003.

 1. 1. External Source Effects and Neutronics in Accelerator-driven Systems

  Författare :Per Seltborg; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transmutation of plutonium and minor actinides inaccelerator-driven systems (ADS) is being envisaged for thepurpose of reducing the long-term radiotoxic inventory of spentnuclear reactor fuel. Consequently, the physics of sub-criticalsystems are being studied in several different experimentalprograms across the world, one of them being the MUSE(MUltiplication of External Source) program. LÄS MER

 2. 2. Preconditioners and fundamental solutions

  Författare :Per Sundqvist; Henrik Brandén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Numerical Analysis; Numerisk analys;

  Sammanfattning : New preconditioning techniques for the iterative solution of systems of equations arising from discretizations of partial differential equations are considered. Fundamental solutions, both of differential and difference operators, are used as kernels in discrete, truncated convolution operators. LÄS MER

 3. 3. Phase Transitions in Large Oscillator Lattices

  Författare :Per Östborn; Antikens kultur och samhällsliv; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics; statistical physics; phase transition; limit cycle oscillator; frequency entrainment; synchronization; sinus node; classical mechanics; Mathematical and general theoretical physics; arrhythmia; gravitation; quantum mechanics; relativity; klassisk mekanik; kvantmekanik; relativitet; statistisk fysik; termodynamik; Fysicumarkivet A:2003:Östborn;

  Sammanfattning : This thesis deals with large networks of limit cycle oscillators. A limit cycle oscillator is a dynamical system that has a periodic attractor in phase space, and is defined in continuous time. To each such oscillator one can associate a natural frequency. LÄS MER

 4. 4. Creativity in applied enterprise - Bringing impetus to innovation, Department of Psychology, Göteborg University (avhandling)

  Författare :Per Kristensson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Creativity; Innovation; Computer-mediated communication; User involvement; Divergent thinking; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den svårformulerade evolutionen : gränssnittets och innehållets betydelse för de meningar om evolutionen som erbjuds användaren av tre digitala läromedel i biologi

  Författare :Per Anderhag; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER