Sökning: "People-Changing Organizations"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden People-Changing Organizations.

 1. 1. Uppfostringsanstalten. Om tvång i föräldrars ställe

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Claes Levin; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Correctional Treatment; Reformatory; Residential Treatment; Treatment Organizations; Juvenile Delinquency; Child Care; Social Institutions; Human Service Organizations; People-Changing Organizations; Treatment; Social changes; Incarceration.; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to find the factors and conditions that generate the success of the reformatory as a social institution and, at the same time, its well-known failure as a treatment organization. I try to understand why organizations like the reformatory exist and what meaning they have in our society. LÄS MER

 2. 2. Komplexa behov eller komplexa organisationer? : konsekvenser av specialiserad individ- och familjeomsorg ur ett klientperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Pär Grell; Nader Ahmadi; Björn Blom; Staffan Höjer; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational specialization; personal social services; complex needs; client perspective;

  Sammanfattning : Even though recent decades have seen a clear trend towards organizational specialization within Swedish personal social services (PSS), there is a lack of knowledge about the consequences of this, particularly from a client perspective. The aim of this compilation thesis is to describe and analyse the consequences of organizational specialization for clients with complex needs. LÄS MER

 3. 3. Komplexa behov eller komplexa organisationer? konsekvenser av specialiserad individ- och familjeomsorg ur ett klientperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Pär Grell; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational specialization; personal social services; complex needs; client perspective;

  Sammanfattning : Even though recent decades have seen a clear trend towards organizational specialization within Swedish personal social services (PSS), there is a lack of knowledge about the consequences of this, particularly from a client perspective. The aim of this compilation thesis is to describe and analyse the consequences of organizational specialization for clients with complex needs. LÄS MER