Sökning: "Peloponnese"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet Peloponnese.

 1. 1. Holocene environmental changes and climate variability in the Eastern Mediterranean Multiproxy sediment records from the Peloponnese peninsula, SW Greece

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physical Geography, Stockholm University

  Författare :Christos Katrantsiotis; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mediterranean; Greece; Peloponnese; Holocene; sediments; diatoms; n-alkanes; stable isotopes; tectonics; climate variability; monsoons; NAO; NCP; naturgeografi; Physical Geography;

  Sammanfattning : This thesis presents multiproxy reconstructions of the mid to late Holocene climate and environmental changes in the Peloponnese peninsula, SW Greece. The combined dataset consists of diatom, biomarker and X-ray fluorescence spectrometry (XRF) elemental data in radiocarbon-dated sediment cores taken from the Agios Floros fen and the Gialova Lagoon in SW Peloponnese and the Ancient Lake Lerna in NE Peloponnese. LÄS MER

 2. 2. Speleothems from Warm Climates Holocene Records from the Caribbean and Mediterranean Regions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physical Geography, Stockholm University

  Författare :Meighan Boyd; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Stable isotopes; U-Th dating; trace elements; stalagmite; speleothem; Mid-Holocene; Caribbean; ITCZ; rapid climate change; climate; Eastern Mediterranean; Peloponnese; Santorini; Neolithic; Alepotrypa Cave; Physical Geography; naturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis contributes to increased knowledge on Holocene climate and environmental variability from two complex and sparsely studied areas. Using a speleothem from Gasparee Cave, Trinidad, as a paleoclimate archive, the local expression of the 8. LÄS MER

 3. 3. Farming the land in Late Antiquity : the case of Berbati in the Northeastern Peloponnese

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Jenni Hjohlman; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lantbruk; historia; Grekland; Peloponnesos; 500-talet; 600-talet; Grekland; fornlämningar; Berbati; Pyrgouthi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Climate in the eastern Mediterranean during the Holocene and beyond – A Peloponnesian perspective

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University

  Författare :Martin Finné; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Stable isotopes; U-Th dating; stalagmites; climate variability; flooding history; eastern Mediterranean; southern Greece; Holocene; Pleistocene; naturgeografi; Physical Geography;

  Sammanfattning : This thesis contributes increased knowledge about climate variability during the late Quaternary in the eastern Mediterranean. Results from a paleoclimate review reveal that regional wetter conditions from 6000 to 5400 years BP were replaced by a less wet period from 5400 to 4600 years BP and to fully arid conditions around 4600 years BP. LÄS MER

 5. 5. The Argolid under Roman rule (31 BC - AD 600)

  Detta är en avhandling från Classical archaeology and ancient history

  Författare :Renée Forsell; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Ancient history; power structures; social structure; Christianisation; religious life; trade; subsistence; settlement patterns; Western Argolid; Southern Argolid; Methana; Troizenia; Epidaurea; Late Roman Greece; Argolid; Roman Greece; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar det grekiska landskapet Argolis på östra Peloponnesos och vissa aspekter av livet där under drygt 600 år av romersk överhöghet. I området har man från den tiden funnit lämningar av städer, byar, villor och gårdar så väl som speciella anläggningar för framställning av olivolja, vin och keramik, dessutom badanläggningar, akvedukter, stenbrott, hamnar, vägar, byggnader av religiös karaktär, samt gravar. LÄS MER