Sökning: "Pehr Hielmström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Pehr Hielmström.

  1. 1. Explicatio Pandorae Hesiodeae, qvam, venia ampliss. ordin. philosoph. exhibent Johannes Gustavvs Flodin ... & Petrvs Hielmström, Svdermanni, ad diem XXIX. Nov. anni A. N. S. MDCCLXVI. Loco horisque consuetis

    Författare :Johan Gustaf Flodin; Pehr Hielmström; Johan Gustaf Flodin; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER