Sökning: "Peder S Olofsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Peder S Olofsson.

  1. 1. Molecular mechanisms in vascular inflammation

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Physiology and Pharmacology

    Författare :Peder S Olofsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2008]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Vascular inflammation plays an important role in a multitude of major diseases including sepsis and atherosclerosis. Sepsis has been estimated to account for more than 100 000 deaths per year in Europe. LÄS MER