Sökning: "Peder Herzog"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Peder Herzog.

  1. 1. Om betydelsen av böckers utseende : det svenska förlagsbandets framväxt och etablering under perioden 1840–1914 med särskild hänsyn till dekorerade klotband : en studie av bokbandens formgivning, teknik och relation till frågor om modernitet och materiell kultur

    Författare :Kristina Lundblad; Avdelningen för ABM och digitala kulturer; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Bookbinding; Book Design; Book History; Publishers’ bindings; Publishers’ Cloth; Material Culture; Form; Modernity; Materiality; Mass Individualism; Edition Binding; 19th Century; Book Binding Machines; Industrialization; Title Specific Binding; Binding Practise; Tactility; Haptic Vision; Simmel; Aesthetics and Economy; Aesthetics and Tecnique; Interaction; Book Market; Cultural History; Cloth; Book Trade; The History of the Book; Mechanization; Production of Meaning; Peder Herzog; Blocking Press; Book Case; Book Porduction; Book Production History; Consumer Society; History of Consumer Society; History of Book Design; Ornament; 19th Century Interior Decoration; Reading and the Book; Bookbindings of Bonnier; the Physical Aspects of Books and Reading;

    Sammanfattning : This study traces the history of publishers’ cloth-bindings in Sweden, and places them in relation to the emergence of modernity. The interaction between techno-logy, economics and aesthetics is central to the analysis, in which a sociological approach is combined with per-spectives of book history and material culture studies. LÄS MER