Sökning: "Pedagogiska gruppen"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Pedagogiska gruppen.

 1. 1. Undervisningsmål som utgångspunkt vid konstruktion av målrelaterade prov några teoretiska och empiriska problem

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sven Janson; Umeå universitet.; [1975]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Undersökningen är explorativ och är ett försök att genomföra en på målbeskrivningar grundad utvärdering av elevernas kunskaper och färdigheter.Undervisningsmål kan i en viss utsträckning konkretiseras genom att ge exempel på uppgifter och problem som eleverna skall kunna lösa. LÄS MER

 2. 2. Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Kerstin Bergöö; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Pedagogy and didactics; subject didactics; democratic education; basic skills social literacies; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; mother tongue subjects; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; compulsary school; content; dialogue; experience; Karen Gallas; knowledge; language development; literature reading; Olga Dysthe; Pedagogiska gruppen; teacher education;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I "Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv" beskrivs hur en grupp blivande 1 till 7-lärare förhåller sig till olika svenskämneskonceptioner genom lärarutbildningen. Avhandlingen har det dubbla syftet att analysera och tolka de studerandes svenskämneskonstruktioner och att institutionsanalytiskt granska utbildningen. LÄS MER

 3. 3. Educational encounters with adult students in difficult learning situations

  Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Lisbeth Ohlsson; Högskolan Kristianstad.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; metakognition; kontextuell analys; difficult learning situations; Adult education; hidden potentials for learning; teacher-student interaction; dialogue and diagnosis; contextual analysis; metacognition; inclusive education; life-world; dialog och diagnos; dolda resurser för lärande; livsvärldsperspektiv; interaktion mellan lärare och studerande; inkluderande undervisning; svåra lärandesituationer; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utgörs av en retrospektiv studie av författarens pedagogiska och psykologiska praktik i Grundläggande Kommunal Vuxenutbildning i södra Sverige. Den grundläggande vuxenutbildningen genomförde i sin uppsökande verksamhet ett projekt vid Samhall AB, ett statsägt företag som producerar varor och tjänster och som har regeringens uppdrag att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för anställda med funktionshinder. LÄS MER

 4. 4. Narration and reading comprehension in Swedish children and adolescents with hearing impairment

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Lena Asker-Árnason; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reading comprehension; writing process; narrative; Hearing impairment; Complex langage skills; pause time; lexical development;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to explore reading comprehension and narration in children and adolescents with different degrees of hearing impairment (HI). In Study I, reading comprehension was investigated in 16 children with cochlear implants (CI), aged 7-13 years. LÄS MER

 5. 5. The parents school? Narrative research about parental involvement

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Sofie Bager-Charleson; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Pedagogik; Pedagogy and didactics;

  Sammanfattning : Over the last two decades, educational reforms have stimulated an enormous growth in innovative school thinking, effecting both independent schools and mainstream education. Parents and interest groups, previously excluded from general pedagogic practice and planning, are now faced with new opportunities and responsibilities. LÄS MER