Sökning: "Pedagogiska aspekter"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden Pedagogiska aspekter.

 1. 1. Identitet och beslutsfattande : konstitution, relation och kreation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Robert Lundin; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity Psychology ; Identitet; Beslutsfattande; psykologiska aspekter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dans på gränsen : demensdrabbades kommunikation i dansterapi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Krister Nyström; Lennart Mörk; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dansterapi; Demenssjuka; Icke-verbal kommunikation; psykologiska aspekter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. God turns the chapter and everything changes : children's socialization in two Gambian villages

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institute of International Education, Stockholm University

  Författare :Michiyo Kiwako Okuma-Nyström; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gambia; Rural schools; Children; Islam; Social change; Socialization; Globalization; Skolan; religiösa aspekter; islam; Gambia; Samhällsförändring; Globalisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av undervisning en problemanalys och några empiriska studier på universitetsnivå

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sigbrit Franke-Wikberg; Martin Johansson; Umeå universitet.; [1975]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avsikten med vårt arbete har varit att belysa och utreda aspekter som är väsentliga vid utvärdering av universitetsundervisning. Utifrån en problemanalys av området har vi skisserat en utvärderingsmodell. Inom modellens ram har olika undersökningar genomförts*I en delstudie har vi försökt tillämpa utvärderingsmodellen i sin helhet. LÄS MER

 5. 5. Det massiva barnrummet : Teoretiska och empiriska studier av leksaker

  Detta är en avhandling från Malmö : Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö Högskola

  Författare :Anders Nelson; Mattias Nilsson; Högskolan i Halmstad.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Leksaker; Pedagogiska aspekter; Könsskillnader; Förskolan; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER