Sökning: "Pedagogiska aspekter"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade orden Pedagogiska aspekter.

 1. 1. Det massiva barnrummet : Teoretiska och empiriska studier av leksaker

  Detta är en avhandling från Malmö : Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö Högskola

  Författare :Anders Nelson; Mattias Nilsson; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Leksaker; Pedagogiska aspekter; Könsskillnader; Förskolan; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att ge liv : aspekter av fruktbarhet i tid och rum

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Penny Fagerberg; Susanne Lundin; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the study is to explore the context in wich fertility - to give life - is perceived. Human beings are by necessity constructing meaning in order to survive, it is a part of their biological preconditions. Meaning is created and constructed in a society and a culture at a given historic time. LÄS MER

 3. 3. Identitet och beslutsfattande : konstitution, relation och kreation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Robert Lundin; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity Psychology ; Identitet; Beslutsfattande; psykologiska aspekter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dans på gränsen : demensdrabbades kommunikation i dansterapi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Krister Nyström; Lennart Mörk; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dansterapi; Demenssjuka; Icke-verbal kommunikation; psykologiska aspekter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att iscensätta lärande : lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music

  Författare :Els-Mari Törnquist; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music education; pedagogical work; artistic; social; a music production; aesthetics learning; creating; creativty; individual; collective; community; participation; performance; externalization;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser mötet mellan de konstnärliga och pedagogiska dimensionerna i lärares pedagogiska arbete. Genom att undersöka lärares erfarenheter av musikalproduktion i skolan avser studien att fördjupa kunskapen om det professionella lärararbetet som grundar sig i lärares pedagogiska och konstnärliga utövande och praktiska kunskap. LÄS MER