Sökning: "Pedagogik – högskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 229 avhandlingar innehållade orden Pedagogik – högskolan.

 1. 1. Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet : pedagogers vägledning och barns problemlösning genom bild och form

  Detta är en avhandling från [email protected]

  Författare :Ingrid Lindahl; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Problemlösning; pedagogik; förskolan; Problemlösning; grundskolan; Estetik; Pedagogy and didactics; problemsolving; guiding; Aesthetics; cultural historical theory; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med den höär studien är att bidra till ökad förståelse för barns lärande och meningsskapande i skolan när pedagoger försöker överskrida ett mer traditionellt arbetssätt genom att förena estetik och rationalitet i läroprocessen. Avsikten är att beskriva och tolka avd som utspelar sig i samtal mellan barn och pedagoger när barn förväntas lösa probelm genom bild och form. LÄS MER

 2. 2. Att styra i namn av framtid Subjektskonstruktioner och tekniker för styrning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Elisabet Hedlund; Högskolan i Gävle.; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; Bio-politics; community; education; future; genealogy; govern-mentality; history; subject; teachers training;

  Sammanfattning : The purpose of the dissertation is to problemize the stories about a gradual change and development of education governance. The study objects are steering, constructions of the subject, and disciplinary techniques. The focus is future as a disciplinary technology. LÄS MER

 3. 3. Det är enklare i teorin...Om skolutveckling i praktiken En fallstudie av ett skolutvecklingsprojekt i en gymnasieskola

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Inger von Schantz Lundgren; Växjö universitet.; Högskolan Dalarna.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Case study; school development project; implementation and complexity theory;

  Sammanfattning : This dissertation is a case study dealing with a school development project that took place in an upper secondary school as a result of a merger of two schools with different cultures. The project used a method called “Frirumsmodellen” and was planned to be conducted in three steps. LÄS MER

 4. 4. Om lärarskapets moraliska dimension ett perspektiv och en studie av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Sören Högberg; Örebro universitet.; Högskolan Dalarna.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education; pragmatism; moral dimension; teaching; teachership; pedagogical rhythm; professional responsibility; judgement; teacher education; net-based seminars; Education and Learning; Utbildning och lärande; moralisk dimension; undervisning; lärarskap; pedagogisk rytm; professionellt ansvar; omdömesbildning; lärarutbildning; nätbaserade seminarier;

  Sammanfattning : In this dissertation, an educational perspective called the moral dimension of teaching is developed. The work includes a theoretically informed discussion from a pragmatist point of view in which the concept of pedagogical rhythm is introduced. LÄS MER

 5. 5. Languaging in virtual learning sites studies of online encounters in the language-focused classroom

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Giulia Messina Dahlberg; Örebro universitet.; Högskolan Dalarna.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education; virtual learning sites; synchronous computer mediated communication; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : This thesis focuses upon a series of empirical studies which examine communication and learning in online glocal communities within higher education in Sweden. A recurring theme in the theoretical framework deals with issues of languaging in virtual multimodal environments as well as the making of identity and negotiation of meaning in these settings; analyzing the activity, what people do, in contraposition to the study of how people talk about their activity. LÄS MER