Sökning: "Pedagogik – högskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 164 avhandlingar innehållade orden Pedagogik – högskolan.

 1. 1. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Att styra i namn av framtid : Subjektskonstruktioner och tekniker för styrning

  Författare :Elisabet Hedlund; Gunnar Sundgren; Ulf Olsson; Andreas Fejes; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bio-politics; community; education; future; genealogy; govern-mentality; history; subject; teachers training; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of the dissertation is to problemize the stories about a gradual change and development of education governance. The study objects are steering, constructions of the subject, and disciplinary techniques. The focus is future as a disciplinary technology. LÄS MER

 3. 3. Problem eller tillgång? En studie om social och etnisk mångfald i högskolan

  Författare :Thérèse Hartman; Christina Gustafsson; Johanna Esseveld; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher education; ethnicity; class; democracy; equality; selection; recruitment; redistribution; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The general problem I am addressing concerns the role of the university as an actor for increased equality and democracy. How does this role manifest itself in selecting and recruiting students to the university and how does it influence teaching? The aim of my empirical study is to describe and understand processes and contexts where ethnicity and class are important. LÄS MER

 4. 4. Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet : pedagogers vägledning och barns problemlösning genom bild och form

  Författare :Ingrid Lindahl; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Problemlösning; pedagogik; förskolan; Problemlösning; grundskolan; Estetik; Education; Pedagogik; Pedagogy and didactics; problemsolving; guiding; Aesthetics; cultural historical theory; didaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Undervisning i förskolan? : en studie av förskollärarstuderandes föreställningar

  Författare :Mia Maria Rosenqvist; Henning Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher education; preschool teacher training; concept of teaching; thinking levels.; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In Sweden an increasing number of children enter school at the age of six rather than as before at the age of seven. There is an increasing need for cooperation between preschool teachers and school teachers. When these two professional groups meet, they use different professional vocabularies. The concept of teaching (Sw. LÄS MER