Sökning: "Pedagogical praxis"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Pedagogical praxis.

 1. 1. Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt

  Detta är en avhandling från Umeå : Svenska och samhällsvetenskapliga ämnen

  Författare :Gudrun Svedberg; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entrepreneurship; enterprise education; sociocultural perspective; communities of practice; collaborative; cooperative; comparative learning; praxisgemenskaper; kollaborativt lärande; kooperativt lärande; komparativt lärande; entreprenörskap i skolan; företagsamher; sociokulturellt perspektiv; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Entrepreneurship has been entered on a supranational political agenda, in the EU and the OECD, and been emphatically described as a fundamental skill and a concern for schools and education. The agenda is reflected to a varying extent at the national and regional political levels. LÄS MER

 2. 2. Deltagandets kontextuella villkor : : fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Daniel Östlund; Högskolan Kristianstad.; Malmö University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnography; Interaction; Interactional resources; Participation; Pedagogical praxis; PIMD; Ethnography; Interaction; Interactional resources; Participation; Pedagogical praxis; PIMD; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan där eleverna utbildas utifrån ämnesområden som estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning och vardagsaktiviteter. Träningsskolan har en relativt kort historia och inrättades i slutet av 1960-talet. LÄS MER

 3. 3. Förändringsarbete och lärande. Om utveckling av förändringspraktik bland vårdbiträden i hemtjänsten

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Peter Ström; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reactive praxis; Proactive praxis; home help service; organisational development; action research; emancipation; alienation; learning; ideology; reification; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet för denna avhandling är att bidra till utvecklingen av en teori om förändringsarbete och lärande i arbetslivet. De specifika förändringsprocesser som studerades skedde inom ramen för en interaktiv förändringsansats som syftade till en emancipatorisk utveckling: att de anställda skulle få ökat inflytande över sin arbetssituation, vilket i sin tur skulle leda till ökad omsorgskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Catharina Tjernberg; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; specialpedagogik; Special Education; reading and writing education; teacher competence; professional reflective skills; dyslexia; language development; praxis-oriented; läs- och skrivlärande; lärarskicklighet; handlingsreflektion; dyslexi; språkutveckling; praxisorienterad; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the factors underlying successful reading and writing education and the educational conditions promoting reflective didactic skills, focusing on the students’ develop­ment of reading and writing abilities. Large international surveys indicate that the consensus concerning read­ing and writing education achieved by science during the past decade has had limit­ed impact on class­room activities. LÄS MER

 5. 5. Tangible participation - Engaging designs and design engagements in pedagogical praxes

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Henrik Svarrer Larsen; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Aesthetics; annotated portfolios; Certec; corporeality; critical design; criticality; design; design artefacts; design hermeneutics; design qualities; design research; designerly; disability; embodiment; experiential qualities; extended materiality; hybrid media; ideation; intellectual disability; interaction design; interactivity; multisensory; multisensory environments; MSE; participation; participatory design; probes; programmatic design research; rehabilitation engineering; research by design; research through design; sensuousness; sketching; Snoezelen; tangible computing; tangibles.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling söker nya vägar: - Nya vägar för sinnlig design som är både digital och materiell. - Nya vägar för hur designforskning och pedagogisk praxis kan utvecklas tillsammans. - Nya vägar för en forskning som värdesätter designfältets sätt att närma sig och verka i världen. LÄS MER