Sökning: "Paul Dimayuga"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Paul Dimayuga.

  1. 1. The inflammatory response to arterial injury

    Detta är en avhandling från Exp. Kardiovask. Forsk., Wallenberg Lab. Ingång 46 Plan 1 UMAS 205 02 Malmö

    Författare :Paul Dimayuga; [2001]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular system; neointima; arterial injury; inflammation; Kardiovaskulära systemet;

    Sammanfattning : Atherosclerosis as a disease is postulated to stem from a response to injury of the arterial wall by various stimuli. The inflammatory response is proposed to mediate intimal formation after injury. One pathway of cellular response to injury is through transcription factor NF-kB. LÄS MER