Sökning: "Patrik Svanerudh"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Patrik Svanerudh.

 1. 1. Design support system for multi-storey timber structures

  Författare :Patrik Svanerudh; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träbyggnad; Timber Structures;

  Sammanfattning : The research presented in this thesis is intended to improve the building process for multi-storey timber houses by reducing the risk of information loss between architects and structural engineers and by improving the possibilities for the structural engineers to optimise the structure with respect to production cost. This is reached by developing and implementing a conceptual model for a design support system for multi-storey timber structures that is capable of handling the information transfer between the architects and the structural engineers in a standardized manner and by providing a method that is capable of finding optimally directed solutions for the structure with respect to production cost. LÄS MER

 2. 2. Förkonstruerade byggnader : systemtänkande för en effektivare byggprocess

  Författare :Patrik Svanerudh; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träbyggnad; Timber Structures;

  Sammanfattning : Förkonstruerade byggnader som begrepp syftar till att byggnaden är projekterad innan någon köpare är känd. Detta innebär att tekniska lösningar med tillhörande produktionsmetoder är utvecklade innan avtal sluts. Denna metodik tillämpas inom "Metal Building Systems Industry", eller "Pre-engineered Buildings Industry", i USA. LÄS MER