Sökning: "Patrik Melvås"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Patrik Melvås.

  1. 1. Ultraminiaturized Pressure Sensor for Catheter Based Applications

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

    Författare :Patrik Melvås; KTH.; [2002]
    Nyckelord :Pressure sensor; miniaturized; surface micromachined; leverage beam; resonant; catheter; guide–wire;

    Sammanfattning : .... LÄS MER