Sökning: "Patrik Lindskoug"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Patrik Lindskoug.

 1. 1. Domsrätt och lagval vid elektronisk handel

  Författare :Patrik Lindskoug; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classification of goods; international private and public law; consumer contracts; electronic commerce; private international law; choice of Law; jurisdiction; internationell rätt; international privaträtt;

  Sammanfattning : This study addresses some of the private international law perspectives on electronic commerce, namely the matters of jurisdiction and choice of law. Electronic commerce is based on the formation of contracts, and when there are contracts, questions regarding legal issues arise. LÄS MER

 2. 2. Värdeersättning vid återgång

  Författare :Marigó Oulis; Laila Zackariasson; Sandra Friberg; Patrik Lindskoug; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; avoidance; invalidity; value compensation; contract law; bankruptcy law; insolvency law; recovery in bankruptcy; claw back; unjust enrichment; CLS; Critical Legal Studies; crit.; property law; property rights; in rem rights; återvinning i konkurs; obehörig vinst; ogiltighet; bristande rättshandlingsförmåga; hävning; värdeersättning; ersättningsbestämning; surrogation; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : When a contract is reversed the principal rule under Swedish law is that each performance is to be returned, i.e. the object of the contract should be returned in kind and any monies received repaid. LÄS MER