Sökning: "Patrik Lilja"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Patrik Lilja.

  1. 1. Contextualizing inquiry. Negotiations of tasks, tools and actions in an upper secondary classroom

    Författare :Patrik Lilja; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER