Sökning: "Patrik Holmberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Patrik Holmberg.

  1. 1. Laser processing of Silica based glass

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

    Författare :Patrik Holmberg; KTH.; [2015]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fiber Bragg Gratings; photosensitivity; Glass; laser machining; optical fibers; fiber sensor; Physics; Fysik;

    Sammanfattning : The main topic of this thesis work is photosensitivity and photo-structuring of optical fibers and bulk glass. Although research in the field of photosensitivity in glass and optical fibers has been ongoing for more than three decades, the underlying mechanisms are still not well understood. LÄS MER