Sökning: "Patrik Brynolfsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Patrik Brynolfsson.

  1. 1. Applications of statistical methods in quantitative magnetic resonance imaging

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Patrik Brynolfsson; Anders Garpebring; Tufve Nyholm; Eirik Malinen; [2017]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Quantitative imaging; tumor imaging; dynamic contrast-enhanced MRI; diffusion weighted MRI; texture analysis; radiofysik; radiation physics;

    Sammanfattning : Magnetic resonance imaging, MRI, offers a vast range of imaging methods that can be employed in the characterization of tumors. MRI is generally used in a qualitative way, where radiologists interpret the images for e.g. diagnosis, follow ups, or assessment of treatment response. LÄS MER