Sökning: "Patric Lind"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Patric Lind.

  1. 1. Resonant state expansions

    Författare :Patric Lind; [1993]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1993:Lind;

    Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER