Sökning: "Patenträtt"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Patenträtt.

 1. 1. Skada och ersättning vid immaterialrättsliga intrång

  Författare :David Johansson; Håkan Andersson; Bengt Domeij; Marcus Norrgård; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Damages; compensation; damage; economic harm; costs; loss; deterrence; prevention; actual damage; reasonable compensation; restitution; unfair profits; enforcement directive; IPRED; intellectual property; IPR; trademarks; patents; design; copyright; rightsholder; rightholder; infringement; negligence; unfair profits; proportionality; efficient; effective; implementation; Skadestånd; ersättning; skada; skador; kostnader; förlust; ekonomisk skada; reparation; prevention; intrångsgörarens vinst; skälig ersättning; immaterialrätt; immateriella rättigheter; varumärken; patent; mönster; design; upphovsrätt; varumärkesrätt; patenträtt; mönsterskydd; marknadsföring; sanktionsdirektivet; ipred; upphovsrättslagen; varumärkeslagen; patentlagen; mönsterskyddslagen; skadeståndslagen; adekvans; kausalitet; orsakssamband; bevisning; bevislättnad; bevislättnadsregeln; intrång; uppsåt; oaktsamhet; culpa; effektivitet; proportionalitet; implementering; införlivande; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Damages are the only remedy in the law of intellectual property (IP) through which rightsholders may recover compensation following an infringement of their rights. Because the intellectual property framework’s main goal is to protect rightsholders’ investments, one might believe that damages would serve an important role in the majority of infringement cases. LÄS MER

 2. 2. Varumärken från konsumentsynpunkt : en rättsvetenskaplig studie

  Författare :Lars Pehrson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Patenträtt; Varumärken; Licensrätt; Immaterialrätt; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Beyond the Ivory Tower : A Comparison of Patent Rights Regimes in Sweden and Germany

  Författare :Mark O. Sellenthin; Göran Skogh; Staffan Laestadius; Ove Granstrand; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Patent Rights; University Patents; Incentives; Sweden; Germany; Hochschullehrerprivileg; Lärarundantaget; Universitet; Forskning; Forskningspolitik; Patenträtt; Sverige; Tyskland; Lärarundantaget; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to assess the impact of patent rights regulation in universities in Sweden and Germany. Two empirical studies were conducted in order to answer the research question What are the incentive effects of patent rights regimes in the university?. LÄS MER