Sökning: "Parathyroid gland"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Parathyroid gland.

 1. 1. Neurohormonal Modulators in the Parathyroid Gland. Localization and regulation

  Detta är en avhandling från Department of Physiology and Neuroscience, Lund University

  Författare :Lena Luts; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Receptor; In situ hybridization; Immunocytochemistry; Nitric Oxide Synthase; Endothelin; Neuropeptides; Chromogranin; Parathyroid adenoma; Parathyroid gland; Parathyroid hormone; mRNA; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är en sammanläggningsavhandling och består av åtta delarbeten. Delarbetena är publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter, utom delarbete VI-VIII som är föremål för granskning i sådana tidsskrifter inför möjlig publikation. LÄS MER

 2. 2. New Insights in Genetic and Epigenetic Mechanisms Involved in Parathyroid Tumorigenesis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lee Starker; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parathyroid; yumorigenesis; mutation; exome sequencing;

  Sammanfattning : Primary hyperparathyroidism (pHPT) is a pathology associated with one or multiple hyperfunctioning parathyroid glands.  The disease prevalence occurs in roughly 1-2% of the population primarily post-menopausal women.  The molecular pathology of the disease is poorly understood. LÄS MER

 3. 3. Quantitative morphological studies of the parathyroid gland

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Hans-Olov Larsson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [1983]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parathyroids; stereology; electron microscopy;

  Sammanfattning : This work is based upon a series of quantitative morphological studies of the parathyroid glands of Mongolian gerbils and rats. Standard stereological methods were used on light and electron microscopical levels. LÄS MER

 4. 4. The parathyroid gland and the gastrin cell : a clinical and experimental study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Örjan Selking; Uppsala universitet.; [1982]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Wnt/β-catenin Signaling and Epigenetic Deregulation in Breast Cancer and Parathyroid Tumours

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jessica Svedlund; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Wnt signaling; parathyroid; epigenetic; Medicin; Medicine; Biology with specialization in Molecular Biology; Biologi med inriktning mot molekylärbiologi;

  Sammanfattning : The Wnt/β-catenin signaling pathway is often deregulated in cancer. Here we investigate Wnt/β-catenin signaling, aberrant accumulation of β-catenin, and epigenetic deregulation in breast cancer and parathyroid tumours. LÄS MER