Sökning: "Palm distributions"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Palm distributions.

 1. 1. Applications of Rice's formula in oceanographic and environmental problems

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Sofia Åberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; operations research; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; Statistics; Encountering waves; Gaussian random fields; Palm distributions; Rice s formula; wave statistics; level crossings; programmering; aktuariematematik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen består av fem papper (A-E) som samtliga är tillämpningar av Rice's formel. Tillämpningsområdena är inom oceanografi och miljö. De tre första papperna behandlar egenskaper hos mötande havsvågor, det vill säga vågor som ett fartyg möter när det seglar på havet. LÄS MER

 2. 2. Comparative study of residue pellets from cane sugar and palm-oil industries with commercial wood pellets, applied in downdraft gasification

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Catharina Erlich; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy engineering; TECHNOLOGY Engineering mechanics Mechanical and thermal engineering; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Mekanisk och termisk energiteknik;

  Sammanfattning : While biomass utilization for energy conversion in the industrialized nations is being largely developed, highly efficient and environmentally friendly, many tropical countries still use biomass at low efficiencies and high emission levels. The main reasons for these gaps are both political and technological: the energy markets are different, the Gross National Product (GDP) differs widely, and the feedstock differs in form and conversion behaviour. LÄS MER

 3. 3. Statistical Analysis of Crests and Maxima in Gaussian Seas

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Jesper Rydén; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Geophysics; physical oceanography; meteorology; Geofysik; programmering; aktuariematematik; fysisk oceanografi; meteorologi; Statistik; operationsanalys; actuarial mathematics; programming; Statistics; operations research; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För en god matematisk beskrivning av oregelbundenheten hos verkliga havsvågor måste ett statistiskt synsätt tillämpas. Med tanke på t.ex. design av konstruktionselement i marin teknik är framför allt kännedom om våghöjdens variation, eller med statistisk terminologi, dess fördelning, högst väsentlig. LÄS MER

 4. 4. Crossings and maxima in Gaussian fields and seas

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Eva Sjö; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; operations research; Statistics; random waves; extremes; generalised Rice s formula; level-crossings; Gaussian random fields; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; programmering; aktuariematematik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Med ett stokastiskt fält (random field) kan man matematiskt modellera en yta vars struktur och variationer i större eller mindre utsträckning kan beskrivas som slumpmässiga. Ett typexempel är havsytan. LÄS MER

 5. 5. On Non Parametric Regression and Panel Unit Root Testing

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Xijia Liu; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : In this thesis, two different issues in econometrics are studied, the estimation of regression coefficients and the non-stationartiy analysis in a panel setting.Regarding the first topic, we study a set of measure of location-based estimators (MLBEs) for the slope parameter in a linear regression model with a single stochastic regressor. LÄS MER