Sökning: "Palestina"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Palestina.

 1. 1. Between Sumud and Submission : Palestinian Popular Practices on the Land in the Edge Areas of Jerusalem

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Noura Alkhalili; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-05-16]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Palestine; Jerusalem; Edge Areas; Settler-Colonialism; Refugee Camp; Resistance; submission; Enclosures from Below; Land; Urbanization; Palestina; Jerusalem; Flyktingläger; Bosättare kolonialism; Motstånd; Underkastelse; Urbanisering;

  Sammanfattning : This thesis delves into two ‘edge areas’ located in and around East Jerusalem. It attempts to unfold and analyze the dynamics in these edge areas, while investigating the agency of the people present there through their own perceptions and practices towards the land, the urbanization processes, the power circulation and the structural impositions. LÄS MER

 2. 2. Ambivalent Friendship : Anglican Conflict Handling and Education for Peace in Jerusalem 1920-1948

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Maria Småberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; peace education; third party; conflict handling; cultural diplomacy; interfaith dialogue; cultural imperialism; discourse; Edward Said; Orientalism; Church Ministry among Jews; Jerusalem East Mission; Anglican Missions; Anglican Church; Jerusalem; British Mandate period; multiculturalism; friendship; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling fokuserar en religiös aktör i det civila samhället under en konfliktfylld tid. Judiska, muslimska och kristna barn studerade tillsammans i anglikanska missionsskolor under den brittiska mandattiden i Palestina. Jerusalem var då etniskt och religiöst delat. LÄS MER

 3. 3. Heritage in Authority-Making Appropriating Interventions inThree Socio-Political Contexts

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Feras Hammami; KTH.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; heritage; meaning; authority; discourse; appropriation; historic environments; kulturarv; mening; auktoritet; diskurs; historisk miljö;

  Sammanfattning : The perpetual evolution of the value of heritage in urban development is producing newsocio-spatial realities, shaped by different relationships of power at multiple scales.Heritage has always played an important role in the construction of individual andgroup identities, but is now increasingly seen as a capital for the making of cityidentity. LÄS MER

 4. 4. Analysis and Modelling of Desalination Brines

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Raed Bashitialshaaer; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Modelling.; Field data analysis; Negatively buoyant jet; Experiment; Brine discharge; Desalination; Water supply;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avsaltning av havsvatten utgör en viktig källa för vattenförsörjning till befolkningen som bor vid Persiska viken, Medelhavet och Röda havet. De tre regionerna utgör ca 11,8 % av världens landyta och hade omkring 9 % av världens befolkning under 1950 och 2008, samt lika mycket enligt prognos för år 2050. LÄS MER

 5. 5. "Det strategiska överfallet". Krigskonsten i islams tjänst under Muhammad och i det tidiga Kalifatet

  Detta är en avhandling från Anders Åkesson, Skarpskyttevägen 10 A, S-226 42 Lund

  Författare :Anders Åkesson; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; strategy; tactics; strategic surprise attack; leadership; symbols; Roman Fire ; motivation; djihad; martyrdom.; Världsreligioner ej kristendom ; Non-Christian religions; pragmatism; Good organization;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Analysen av källornas uppgifter om uppbyggnadsfasen av de väpnade styrkorna under Muhammad och hans efterföljare kaliferna fram till 680 ger vid handen, att vi här har att göra med en organisation som stod på en likvärdig nivå med sina fiender i ledningsmässigt, strategiskt och taktiskt hänseende. Angreppet på de östromerska provinserna Palestina I-III och Arabia visar detta tydligt. LÄS MER