Sökning: "Painkiller"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Painkiller.

 1. 1. Elevers föreställningar om kroppens organ och kroppens hälsa utifrån ett skolsammanhang

  Författare :Pernilla Granklint Enochson; Gustav Helldén; Britt Lindahl; Schoultz Jan; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science of education; Human body; Lower secondary school; Understanding of the human body; Health; Digestive organs; Excretions organs; Painkiller; Naturvetenskapernas didaktik; förståelse; grundskolans senare del; människokroppen; hälsa; matspjälkning; utsöndringsorgan; värktablett; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna avhandling har fokus på 88 elevers föreställningar om vad som händer i kroppen då de äter en smörgås, dricker vatten och sväljer en värktablett. Sedan har jag studerat hur dessa föreställningar påverkar deras kunskaper vad det gäller kroppens fysiologi och deras ställningstagande i hälsofrågor. LÄS MER

 2. 2. Om organsystemens organisation och funktion : analys av elevsvar från Sverige och Sydafrika

  Författare :Pernilla Granklint Enochson; Andreas Redfors; Lena Tibell; Bengt-Olov Molander; Sverige Kristianstad Sverige & Högskolan Kristianstad Linköping Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Education; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera svenska och sydafrikanska elevers föreställningar om kroppens byggnad och funktion, samt hur dessa föreställningar påverkar närliggande frågeställningar. Datainsamling har skett genom att flera olika typer av enkäter samt intervjuer använts. Samtliga elever som deltog gick i årskurs nio. LÄS MER

 3. 3. Om organsystemens organisation och funktion– analys av elevsvar från Sverige och Sydafrika : analys av elevsvar från Sverige och Sydafrika

  Författare :Pernilla Granklint Enochson; Andreas Redfors; Lena Tibell; Bengt-Olov Molander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera svenska och sydafrikanska elevers föreställningar om kroppens byggnad och funktion, samt hur dessa föreställningar påverkar närliggande frågeställningar. Datainsamling har skett genom att flera olika typer av enkäter samt intervjuer använts. Samtliga elever som deltog gick i årskurs nio. LÄS MER