Sökning: "Painkiller"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Painkiller.

 1. 1. Elevers föreställningar om kroppens organ och kroppens hälsa utifrån ett skolsammanhang

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pernilla Granklint Enochson; Högskolan Kristianstad.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Science of education; Human body; Lower secondary school; Understanding of the human body; Health; Digestive organs; Excretions organs; Painkiller; Naturvetenskapernas didaktik; förståelse; grundskolans senare del; människokroppen; hälsa; matspjälkning; utsöndringsorgan; värktablett;

  Sammanfattning : Denna avhandling har fokus på 88 elevers föreställningar om vad som händer i kroppen då de äter en smörgås, dricker vatten och sväljer en värktablett. Sedan har jag studerat hur dessa föreställningar påverkar deras kunskaper vad det gäller kroppens fysiologi och deras ställningstagande i hälsofrågor. LÄS MER

 2. 2. Elevers föreställningar om kroppens organ och kroppens hälsa utifrån ett skolsammanhang

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pernilla Granklint Enochson; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science of education; Human body; Lower secondary school; Understanding of the human body; Health; Digestive organs; Excretions organs; Painkiller; Naturvetenskapernas didaktik; förståelse; grundskolans senare del; människokroppen; hälsa; matspjälkning; utsöndringsorgan; värktablett; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogics and Educational Sciences;

  Sammanfattning : Denna avhandling har fokus på 88 elevers föreställningar om vad som händer i kroppen då de äter en smörgås, dricker vatten och sväljer en värktablett. Sedan har jag studerat hur dessa föreställningar påverkar deras kunskaper vad det gäller kroppens fysiologi och deras ställningstagande i hälsofrågor. LÄS MER

 3. 3. Om organsystemens organisation och funktion analys av elevsvar från Sverige och Sydafrika

  Detta är en avhandling från Norrköping : Department of Social and Welfare Studies, Linköping university

  Författare :Pernilla Granklint Enochson; Högskolan Kristianstad.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera svenska och sydafrikanska elevers föreställningar om kroppens byggnad och funktion, samt hur dessa föreställningar påverkar närliggande frågeställningar. Datainsamling har skett genom att flera olika typer av enkäter samt intervjuer använts. Samtliga elever som deltog gick i årskurs nio. LÄS MER