Sökning: "PTD-Committee"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet PTD-Committee.

  1. 1. Evaluation of an educational program on depressive disorders given to general practitioners on Gotland : Short and long-term effects

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Wolfgang Rutz; [1992]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PTD-Committee; Educational program; Evaluation; Depressive disorder; Suicide; Antidepressants; Cost-benefit; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : In the years 1983-1984, the Swedish Comittee for the Prevention and Treatment of Depression (PTD) offered an educational program to all general practitioners (GP:s) on the Swedish island of Gotland. 1982 was used as a baseline year. An evaluation of the short-term effects was made continuously until 1985. LÄS MER