Sökning: "PROM"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet PROM.

 1. 1. Activity avoidance, perceived walking difficulties, and use of mobility devices in people with Parkinson's disease

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Manzur Kader; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Activity avoidance; Assistive devices; Difficulty walking; Falls; Fear of falling; ICF; mSAFFE; Near falls; Patient outcome assessment; PROM; Psychometrics; Parkinson’s Disease; Reliability; Validity; Walk-12G; Walking aids; Wheelchairs; Wheeled-walker;

  Sammanfattning : Background: Parkinson's disease (PD) is a chronic progressive neurodegenerative disease that results in functional loss and disability. People with PD have an increased risk of falling, and most of their falls occur while walking. As yet, there is limited knowledge concerning activity avoidance due to perceived risk of falling in people with PD. LÄS MER

 2. 2. Outcome of surgery for end-stage ankle arthritis

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Ilka Kamrad; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ankle; arthritis; Total Ankle Replacement; ankle arthrodesis; revision; survival; PROM; salvage arthrodesis; bilateral ankle arthrodesis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lymphedema and Health-Related Quality of Life

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Pia Klernäs; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lymphedema; Sensitivity; Responsiveness; Reliability; Validity; PROM; Questionnaire; Quality of life; Psychometric testing; lymfödem; Livskvalitet; psykometriska tester; reliabilitet; sensitivitet; validitet; responsiveness; enkät;

  Sammanfattning : Lymfödem är en svullnad som kan uppkomma i olika delar av kroppen. Svullnaden uppstår på grund av att lymfvätska inte hinner dräneras bort i tillräcklig takt, utan blir kvar i vävnaden. LÄS MER

 4. 4. Patientdelaktighet. Betydelse och utvärdering inom ryggmärgsskaderehabilitering

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Jeanette Lindberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; patientdelaktighet; personcentrering; partnerskap; respekt; information; motivation; instrumentutveckling; frågeformulär; PPRQ; PREM; PROM; ryggmärgsskada; rehabilitering; spinalenhet; vårdande; personal; närstående;

  Sammanfattning : Patientdelaktighet är av central betydelse i dagens hälso- och sjukvård men det är oklart vad det innebär i praktiken och det saknas frågeformulär för att utvärdera patienters erfarenheter av patientdelaktighet inom rehabilitering. Syftet med avhandlingen var att studera patientdelaktighet vid ryggmärgsskaderehabilitering från patienters, närståendes och personals perspektiv samt att utveckla och psykometriskt testa ett frågeformulär för utvärdering av patientdelaktighet, The Patient Participation in Rehabilitation Questionnaire (PPRQ). LÄS MER

 5. 5. Outcomes of arthroscopic hip surgery in patients with Femoro-acetabular Impingement

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Mikael Sansone; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hip joint; hip arthroscopy; register; PROM; femoro-acetabular impingement; athlete; cam; outcome;

  Sammanfattning : Hip and groin problems are common, especially among athletes. The treatment of hip and groin problems has undergone rapid change during the latest 15 years, mainly due to our understanding of femoro-acetabular impingement (FAI). LÄS MER