Sökning: "PIP2"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet PIP2.

 1. 1. Regulation of Phospholipase C and Plasma Membrane Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate in Insulin-Secreting Cells

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sophia Thore; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cell biology; PLC; PIP2; insulin-secreting cell; Ca2 ; evanescent wave microscopy; phosphoinositide kinase; ATP ADP ratio; Cellbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Cell biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Cellbiologi;

  Sammanfattning : The membrane phospholipid phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2) is an important signaling molecule as substrate for the phospholipase C (PLC)-catalyzed formation of inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) and diacylglycerol, and by directly regulating e.g. ion-channels, the cytoskeleton and vesicle trafficking in various types of cells. LÄS MER

 2. 2. Plant major intrinsic proteins - functional implications of expression and localisation studies

  Detta är en avhandling från Per Kjellbom, Department of Plant Biochemistry, Lund University

  Författare :Laure Fraysse; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Plant biochemistry; immunolabelling; microarray; plasma membrane; aquaporins; plant; water; Växtbiokemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vattentransporten i växter är viktig för en mängd olika processer. De flesta fritidsodlare vet att vattentillgången påverkar växternas utveckling i stor utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Expression and Function of Human and Plant Aquaporins

  Detta är en avhandling från Department of Biochemistry and Structural Biology, Lund University

  Författare :Maria Agemark; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aquaporin; water channel; overexpression; Pichia pastoris; AQP8; AQP5; SoPIP2; 1;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En cell är den minsta beståndsdelen av det som vi definierar som liv. Cellen avgränsas av ett cellmembran som gör att rätt miljö, dvs rätt koncentration av alla nödvändiga molekyler, upprätthålls inuti cellen. Cellmembranet består bl a av olika slags fett, sk lipider. LÄS MER

 4. 4. The role of phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase type І alpha (PIP5K1α) and utility of its inhibitor for targeting metastatic cancer

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Martuza Sarwar; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Prostate Cancer; Breast cancer; Cancer therapy; PIP5K1A; PI3K AKT signal pathway; Kinase inhibitors;

  Sammanfattning : Prostate cancer (PCa) is the most common cause of cancer-related death in men after lung cancer. Annually, more than 9000 new cases are diagnosed in Sweden and 2500 of them die each year. Metastatic prostate cancer can be treated with castration. LÄS MER