Sökning: "PIMD"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet PIMD.

 1. 1. Deltagandets kontextuella villkor : : fem träningsskoleklassers pedagogiska praktik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Daniel Östlund; Högskolan Kristianstad.; Malmö University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnography; Interaction; Interactional resources; Participation; Pedagogical praxis; PIMD; Ethnography; Interaction; Interactional resources; Participation; Pedagogical praxis; PIMD; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan där eleverna utbildas utifrån ämnesområden som estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning och vardagsaktiviteter. Träningsskolan har en relativt kort historia och inrättades i slutet av 1960-talet. LÄS MER

 2. 2. Children with profound intellectual and multiple disabilities and their participation in family activities

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Anna Karin Axelsson; Högskolan i Jönköping.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background. Families are essential parts of any community and throughout childhood one’s family serves as the central setting wherein opportunities for participation are offered. LÄS MER

 3. 3. Factors facilitating family functioning in families of children with disabilities in the context of Swedish habilitation service

  Detta är en avhandling från Stockholm : US-AB

  Författare :Regina Ylvén; Mälardalens högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : At times it is a challenge for any family to balance resources, abilities, and needs. Challenges that tend to be enhanced when a child has an impairment. Family routines must function and be consistent with the family’s ecology and be meaningful according to the family’s culture. LÄS MER