Sökning: "P fimbriae"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden P fimbriae.

 1. 1. Mechanisms of P fimbriae cell activation

  Författare :Maria Hedlund; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; type 1 fimbriae; LPS; glycosphingolipids; ceramide; E. coli; P fimbriae; mucosa; cytokines; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De allra flesta mikrobiella infektioner börjar på slemhinnan och en gemensam nämnare för patogena mikroberna är deras förmåga att stimulera ett immunsvar på just den plats som de infekterat. De patogena bakteriernas kommer först i kontakt med epitelcellerna, som bildar kroppens barriär mot omgivningen. LÄS MER

 2. 2. Febrile Urinary Tract Infection: P fimbriae, Innate Host Response and Bacteremia

  Detta är en avhandling från Gisela Otto, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, 221 85 Lund

  Författare :Gisela Otto; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prsGJ96; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi; papGIA2; antibiotic therapy; urine; chemokine; interleukin-6; host response; P fimbriae; bacteremia; febrile urinary tract infection; Escherichia coli;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Urinvägsinfektioner (UVI) är en av människans vanligaste bakteriella infektioner och drabbar både kvinnor och män. Kvinnor drabbas av UVI under hela sitt vuxna liv, medan UVI incidensen hos män ökar efter 40 – 50 års ålder pga. ökande problematik i urinvägarna med prostataförstoring, m.m. LÄS MER

 3. 3. Escherichia coli Fimbriae, Bacterial Persistence and Host Response Induction in the Human Urinary Tract

  Detta är en avhandling från Division of Microbiology, Immunology and Glycobiology - MIG

  Författare :Göran Bergsten; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mykologi; virologi; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; IL-8; IL-6; neutrophils; GFP; mucosal host response; Type 1 fimbriae; P fimbriae; adherence; virulence factors; regulation; deliberate colonisation; Escherichia coli 83972; Urinary tract infection; asymptomatic bacteriuria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Urinvägsinfektioner (UVI) är en av våra vanligaste infektionssjukdomar och orsakas oftast av bakterien Escherichia coli (E. coli). Infektionernas svårighetsgrad varierar, beroende på samspelet mellan bakterie och värd. LÄS MER

 4. 4. The role of P fimbriae for Escherichia coli establishment and mucosal inflammation in the human urinary tract

  Detta är en avhandling från Department of Urology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Björn Wullt; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bacteriology; Microbiology; asymptomatic bacteriuria; urinary tract infections; deliberate colonization; E. coli 83972; P-fimbriae; Mucosal host response; IL-6; IL-8; neutrophils; regulation.; GFP; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Infektioner i urinvägar, tarm och luftvägar orsakas av bakterier som speciellt anpassats till respektive vävnad. Infektionen börjar med att bakterien binder till slemhinneytan, och därmed sätter igång inflammation och försvar. LÄS MER

 5. 5. Molecular determinants of disease severity in urinary tract infection

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Ines Ambite; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Asymptomatic bacteriuria; urinary tract infection; acute pyelonephritis; cystitis; Escherichia coli 83972; host response; NlpD; RNA Polymerase II; transcription regulation; inflammasome; Il-1β; ASC; NLRP-3; hyper-inflammatory disorder; MMP-7; IL-1RA; genetic susceptibility; IRF-7; siRNA therapy; P fimbriae; type 1 fimbriae;

  Sammanfattning : In the urinary tract, Escherichia coli infection may result in life-threatening disease, or asymptomatic bacterial carriage, comparable to bacterial commensalism in the gut. Pathogenic strains trigger a disease provoking host response which differs depending on the infected organ. LÄS MER