Sökning: "Pär-anders Söderström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Pär-anders Söderström.

  1. 1. Collective Structure of Neutron-Rich Rare-Earth Nuclei and Development of Instrumentation for Gamma-Ray Spectroscopy

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Pär-Anders Söderström; Johan Nyberg; Ayşe Ataç; John Simpson; [2011]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nuclear structure; collective models; 150 < A < 189; AGATA; HPGe detectors; gamma-ray tracking; NEDA; pulse-shape discrimination; neutrons; neural network; NATURAL SCIENCES Physics Nuclear physics; NATURVETENSKAP Fysik Kärnfysik; Physics with specialization in Nuclear Physics; Fysik med inriktning mot kärnfysik;

    Sammanfattning : Neutron-rich rare-earth nuclei are among the most collective nuclei that can be found in nature. In particular, the doubly mid-shell nucleus 170Dy is expected to be the nucleus where the collective structure is maximized. LÄS MER