Sökning: "Pär J. Ågerfalk"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Pär J. Ågerfalk.

  1. 1. Information Systems Actability Understanding Information Technology as a Tool for Business Action and Communication

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Pär J. Ågerfalk; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; information systems; information systems actability; Internet-based information systems; language action perspective; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Information technology; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informationsteknologi;

    Sammanfattning : This dissertation is devoted to a perspective from which IT-based information systems are conceived as information technological artefacts intended for business action and communication. The perspective has been made concrete through the concept of information systems actability, which is the main concept under scrutiny. LÄS MER