Sökning: "Pär Eliasson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Pär Eliasson.

  1. 1. Platsens blick Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan 1790-1840

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Pär Eliasson; Umeå universitet.; [1999]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; travel; apodemics; natural history; Royal Swedish Academy of Science; Swedish Museum of Natural History; plant geography; zoology; Linnaeus; Göran Wahlenberg;

    Sammanfattning : The purpose of the present dissertation is to study the relationship between travel as a form of knowledge and the natural history pursued at the Royal Academy of Science during the period 1790-1840. Primarily, this dissertation deals with the perception of travel as a form of knowledge which existed at the Royal Swedish Academy of Science, though a number of selected journeys are used to illustrate the era's shifting perceptions on travel. LÄS MER