Sökning: "Oxygen Demand"

Visar resultat 1 - 5 av 106 avhandlingar innehållade orden Oxygen Demand.

 1. 1. Design and Operation of a 10 kWth Chemical-Looping Combustor for Solid Fuels

  Författare :Nicolas Berguerand; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Solid Fuel Conversion; Chemical-Looping Combustion; Oxygen Carrier; Ilmenite; Carbon Dioxide Capture; Oxygen Transfer; Gas Conversion; Oxygen Demand;

  Sammanfattning : Chemical-looping combustion (CLC) is a new fuel conversion technology with inherent CO2 capture. In this process, the fuel and the combustion air are never mixed and the oxygen is transferred to the fuel via an oxygen carrier in the form of a metal oxide circulating between two reactors, e.g. LÄS MER

 2. 2. PHYSIOLOGICAL AND BIOMECHANICAL FACTORS DETERMINING CROSS-COUNTRY SKIING PERFORMANCE

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitets tryckeri Sundsvall

  Författare :Erik Andersson; Mittuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cycle characteristics; energy cost; energy yield; incline; joint angles; kinematics; kinetics; mechanics; Nordic skiing; oxygen deficit; oxygen demand; technique transitions; total metabolic rate.;

  Sammanfattning : Cross-country (c.c.) skiing is a complex sport discipline from both physiological and biomechanical perspectives, with varying course topographies that require different proportions of the involved sub-techniques to be utilised. A relatively new event in c. LÄS MER

 3. 3. Internal oxygen transport to below-ground parts: importance for emergent macrophytes

  Detta är en avhandling från Ekologihuset, SE-223 62 Lund, Sweden

  Författare :Viveka Vretare Strand; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Växtekologi; Plant ecology; water depth; zonation; phenotypic plasticity; biomass allocation; pressurised ventilation; oxygen; Phragmites australis; emergent macrophytes; common reed; Hydrobiology; marine biology; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi; Ecology; Ekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Betydelsen av tryckinducerad syrgastransport hos övervattensväxter Min avhandling handlar om vikten av att syrgas transporteras till rötter och rhizom hos övervattensväxter som bladvass, kaveldun och säv. Syrgas behövs för cellandningen i alla växtdelar, och i synnerhet i rötterna då de växer fort och har hög ämnesomsättning. LÄS MER

 4. 4. The Role of Kidney Oxygen Homeostasis for the Development of Kidney Disease

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carla Carvalho; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Oxygen; Kidney mitochondria; Hypoxia-inducible factors; Prolyl hydroxylase; von Hippel-Lindau; Diabetes; Aging; Kidney; Sodium; RAAS; Fysiologi; Physiology;

  Sammanfattning : The relation between oxygen supply and demand determines tissue oxygen tension (PO2). When intrarenal tissue PO2 decreases, any compensatory increase in oxygen supply via increased renal blood flow is likely to increase glomerular filtration rate. LÄS MER

 5. 5. Capture of CO2 from solid fuels using Chemical-Looping Combustion and Chemical-Looping Oxygen Uncoupling

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Henrik Leion; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; chemical-looping with oxygen uncoupling; fluidized bed; gasification; CO2-capture; biofuels; oxygen carrier; chemical looping combustion; CLOU; petroleum coke; coal; CLC;

  Sammanfattning : In order to meet the global demand of CO2 neutral energy, chemical-looping combustion could play an important role. Oxygen can be transferred from the combustion air to the fuel by means of oxygen carrying metal oxide particles circulating between two reactors, an air- and a fuel reactor. LÄS MER