Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Aktiv utrikespolitik : Sverige-södra Afrika 1969-1987

    Författare :Ove Nordenmark; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Statsvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER