Sökning: "Ove Björklund"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ove Björklund.

 1. 1. FRÅN LIVSLEDA TILL LIVSMOD : Unga människors erfarenheter av arbetslöshet och stödåtgärder

  Författare :Ove Björklund; Lisbet Nyström; Elisabeth Häggström; Lena-Karin Gustafsson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; caring science; young people; unemployment; health; suffering; support measures; vårdvetenskap; unga människor; arbetslöshet; hälsa; lidande; stödåtgärder; Health-Promoting Work; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : The overall aim of this dissertation is to increase our understanding of what it is like to live as an unemployed young person, by looking at young people’s narratives. An additional aim is to explore and describe how unemployed young people’s experiences of participating in a support project can be understood from a caring science perspective. LÄS MER

 2. 2. Att uppmärksamma det väsentliga : Lärares ämnesdidaktiska förmågor ur ett interaktionskognitivt perspektiv

  Författare :Karin Stolpe; Lars Ove Dahlgren; Lars-Erik Björklund; Lars Mouwitz; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen syftar till att belysa lärares ämnesdidaktiska förmågor i naturvetenskap. Jag fokuserar på tre olika förmågor som är centrala för lärare, nämligen lärares professionella seende, deras automatiska agerande samt deras förmåga att berätta narrativ. LÄS MER