Sökning: "Otterböte"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Otterböte.

  1. 1. Otterböte : New Light on a Bronze Age Site in the Baltic

    Detta är en avhandling från Stockholm : Archaeological Research Laboratory, Stockholm University

    Författare :Kenneth Gustavsson; Stockholms universitet.; [1997]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Otterböte; Bronze Age; seal hunting station; winter site; Bronze Age pottery; Lusatian pottery; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; Archaeological Science; laborativ arkeologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER