Sökning: "Otorinolaryngologi"

Visar resultat 21 - 25 av 26 avhandlingar innehållade ordet Otorinolaryngologi.

 1. 21. Prosody in Swedish Children with Language Impairment. Perceptual, Acoustic and Interactional Aspects

  Detta är en avhandling från Christina Samuelsson, Högdalsgatan 17, 587 31 Linköping

  Författare :Christina Samuelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen; audiology; Otorhinolaryngology; classification; acoustic evaluation; prosody; perceptual evaluations; language impairment;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Prosodi definieras som talets rytmiska, dynamiska och melodiska egenskaper (Bruce, 1998). Till de prosodiska dragen hör längd (kvantitet), betoning (tryck- och ordaccent), ton, satsmelodi (intonation) och gränser (tomrum i talvågen). LÄS MER

 2. 22. Clinical Electrocochleography in Menière´s disease

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Kornel Sass; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intrathoracic pressure; perilymphatic fistula; pressure exposure; endolymphatic hydrops; Menière´s disease; reproducibility; specificity; sensitivity; rarefaction click; condensation click; electrocochleography; summating potential; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Elektrocochleografi (ECoG) är en metod som mäter de elektriska signaler som uppstår i innerörat när örat stimuleras med ljud. Signalerna uppstår i snäckans sinnesceller, de så kallade hårcellerna, och i nervcellerna som utgår från snäckan. LÄS MER

 3. 23. The otitis-prone child : studies of a condition with a multifactorial background

  Detta är en avhandling från Cecilia Stenström, Läkargruppen Gustav Adolf, Baltzarsgatan 41 A, S-211 36 Malmö, Sweden

  Författare :Cecilia Stenström; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tympanic membrane pathology; Eustachian tube function; smoking; day care; allergy; heredity; Case-control-study; otitis-prone child; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Akut öroninflammation är vanligt hos barn och många barn får sin första öroninflammation redan vid tidig ålder. Öronbarn kallas de barn som drabbas av upprepade öroninflammationer. Dessa barn drabbas oftare än andra barn också av andra infektioner. LÄS MER

 4. 24. Middle Ear Pressure; A New Method for Continuous Direct Measurements

  Detta är en avhandling från Department of Otorhinolaryngology, Lund University

  Författare :Bo Tideholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Otorhinolaryngology; man; physiology; sleep; posture; pressure; patulous Eustachian tube; middle ear; Ear; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Disturbances in the pressure homeostasis of the middle ear (ME) system cause a pressure gradient across the tympanic membrane lessen the effectiveness of sound transmission and may be associated to development of chronic ME disease. An equipment for continuous direct pressure measurements was developed and was found to be accurate, base-line stabile and portable. LÄS MER

 5. 25. Clinical and Experimental Aspects of Phonetogram Analysis

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Leif Åkerlund; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Otorhinolaryngology; subglottal pressure.; sound pressure level; semitones; phonetogram contours; phonetogram; intensity; Fundamental frequency; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett fonetogram är ett diagram som beskriver röstfunktionens status genom att visa extremvärden av ljudtrycksnivå som funktion av grundtonsfrekvens. Tillvägagångssättet är att försökspersonen uttalar en vokal, i denna avhandling genomgående vokalen [a], på en given tonhöjd så svagt och så starkt som möjligt inom hela röstomfånget. LÄS MER