Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Distribution and Effects of NO and CO in the Human Upper Respiratory Tract

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Jens Andersson; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mykologi; virologi; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; transplantation; Microbiology; bacteriology; virology; serologi; Immunologi; serology; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen; Immunology; sinus; upper respiratory tract infection; nose; nitric oxide; neutrophil migration; middle ear; hemin; flow cytometry; allergy; carbon monoxide;

  Sammanfattning : Mucosal inflammation and airway hyperreactivity are regulated by hundreds of different mediators. The recent discovery of gaseous mediators, produced and active within the airways, opens new possibilities for identification of therapeutic targets and ways to monitor airway inflammation. LÄS MER

 2. 2. Assessment of increased upper airway resistance in snorers. Methodological and diagnostic considerations

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Sören Berg; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; arousals.; pharyngeal pressure; intrathoracic pressure; hypopnea; respiratory ventilation; oxygenation; Non apneic snorers; upper airway obstruction; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Sleep-related partial upper airway obstruction may cause increased morbidity and mortality, but diagnosis and treatment of patients is varying and inconsistent. The present studies were aimed to evaluate presently applied indirect methods for assessing respiratory ventilation and to investigate the value and accuracy in estimating upper airway resistance during sleep by measuring intrathoracic pressure variation with a microchip catheter in the esophagus. LÄS MER

 3. 3. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Barbro Bruce; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Medicine; language development; language disorders; language intervention;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om språk- och kommunikationsproblem hos barn. Den består av fyra studier, varav de två första behandlar frågan om hur och när sådana svårigheter kan identifieras och de två följande om hur man kan stödja och stimulera barn med språkstörning inom ramen för dels naturliga, och dels professionella samtalskontexter. LÄS MER

 4. 4. Noise exposure, hearing protection and hearing loss. A long-term study at an automobile sheet-metal pressing plant

  Detta är en avhandling från Pawel Brühl, Volvo Car Corp., S-293 80 Olofström, Sweden

  Författare :Pawel Brühl; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; audiology; Otorhinolaryngology; noise zone; dosimetry; human; industry; Hearing conservation programme; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : The design and implementation of a hearing conservation programme in a heavy industry with high noise levels is described. Action was taken on several points, including noise measurements, noise reduction, education on hearing protector use, and audiometric monitoring. LÄS MER

 5. 5. Acute Otitis Media. Aspects of diagnosis and prophylaxis

  Detta är en avhandling från Foglé-Hansson, Margaretha

  Författare :Margaretha Foglé-Hansson; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diagnosis; Acute otitis media; Infections; prophylaxis; Infektioner; Otorhinolaryngology; auditive system and speech; audiology; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Acute otitis media (AOM) is one of the most common childhood diseases and the most common causes of antibiotic treatment in small children. Most children will experience one or two episodes of AOM during preschool age but some will suffer from repeated attacks, they will become otitis-prone. LÄS MER