Sökning: "Otorinolaryngologi auditive system and speech audiology Medicin människa och djur Otorhinolaryngology Interaction Medicine human and vertebrates Intervention Screening Language and communication problems audiologi hörsel- och talorganen ADHD Identification"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Otorinolaryngologi auditive system and speech audiology Medicin människa och djur Otorhinolaryngology Interaction Medicine human and vertebrates Intervention Screening Language and communication problems audiologi hörsel- och talorganen ADHD Identification.

  1. 1. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

    Författare :Barbro Bruce; foniatri och audiologi Logopedi; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification;

    Sammanfattning : This thesis addresses identification and intervention of language and communication problems in children. The issue of identification is addressed in study I by investigating communicative ability in 18-month-old children, and in study II by exploring the prevalence of language and communication problems in children with complex problems, such as attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). LÄS MER