Sökning: "Ossian Stiernstrand"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ossian Stiernstrand.

  1. 1. Servicekvalitet inom evenemangsturism : en studie av två svenska turistattraktioner

    Författare :Ossian Stiernstrand; ETOUR; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER