Sökning: "Oskar Kövamees"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Oskar Kövamees.

  1. 1. The importance of arginase for vascular dysfunction in patients with glucose and lipid abnormalities

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Medicine, Solna

    Författare :Oskar Kövamees; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2017]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Introduction: Endothelial dysfunction is one important mediator behind atherosclerosis. Maintained bioavailability of nitric oxide (NO) is critical to keep the fragile balance of endothelial function. Reduced NO arise from reduced production or increased elimination of NO. LÄS MER