Sökning: "Oskar Gedda"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Oskar Gedda.

 1. 1. Utbildningskultur : lärande i högre utbildning

  Författare :Oskar Gedda; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : När börjar ett arbete och när slutar det? Denna avhandlings formella början var hösten 2011, och den föregicks av en licentiatuppsats som påbörjades 2004. Det var alltså för 10 år sedan som de grundläggande frågorna formulerades och som detta kunskapsbyggande blev en del av min vardag. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på undervisning i högskolemiljö : en studie av lärares intentioner och handlingar

  Författare :Oskar Gedda; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik – högskolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER