Sökning: "Oscar Kårekull"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Oscar Kårekull.

  1. 1. Predicting flow-generated noise from HVAC components

    Författare :Oscar Kårekull; Mats Åbom; Gunilla Efraimsson; Joachim Golliard; KTH; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; flow noise; noise prediction; HVAC; flödesalstrat ljud; bullerprediktion; HVAC;

    Sammanfattning : More energy efficient fans, i.e. larger sizes running at lower speeds, in Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC) systems decrease the fan noise and increase the importance of flow generated noise in other system components, e.g. LÄS MER