Sökning: "Orust"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Orust.

 1. 1. Naturvårdsplanering med förankring i det lokala : Villkor för delaktighet och underifrånperspektiv i vården av värden i odlingslandskapet

  Författare :Kristina Thorell; Marie Stenseke; Sverige Göteborg Göteborgs Universitet; []
  Nyckelord :Nature conservation planning; cultural landscape; local participation; bottom-up approach; landscape perspective; human capacities; decentralisation; implementation;

  Sammanfattning : During recent decades, opinions about how nature should be protected by the public sector have changed. One result is a better awareness of the important role that local actors play in the preservation of valuable areas. LÄS MER

 2. 2. Naturvårdsplanering med förankring i det lokala. Villkor för delaktighet och underifrånperspektiv i naturvården

  Författare :Kristina Thorell; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : During recent decades, opinions about how nature should be protected by the public sector have changed. One result is a better awareness of the important role that local actors play in the preservation of valuable areas. LÄS MER