Sökning: "Organizational Communication"

Visar resultat 1 - 5 av 202 avhandlingar innehållade orden Organizational Communication.

 1. 1. Communication as structuration : Viewing learning through the lens of communication

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Cynthia Jimes; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and communication studies; organizational communication; organizational learning; structure; agency; texts; conversations; structuration; discursive communication theory; sociocultural learning theory; theoretical study; abduction; business processes; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : This dissertation is about enlightening the relationship between organizational communication and learning. In doing so, I explore and build upon existing theories that address the relationship from a structuration perspective. Specifically, I turn to discursive communication theory and sociocultural learning theory. LÄS MER

 2. 2. Intranät – en ny arena för kommunikation och lärande

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Mats Heide; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information and communication technology; Intranet; sense making; organizational learning; organizational communication; knowledge management; media; Journalistik; Press and communication sciences; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Sverige har intranät inom loppet av ett par år införts i drygt hälften av alla organisationer – privata och offentliga. Intranät har av många setts som ett verktyg för att effektivisera kommunikationen och lärandet. LÄS MER

 3. 3. Attempts to Bridge the Gaps Opportunities and Challenges in the Communicative Constitution of Organizations

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Therese Hedman Monstad; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational Communication; Communicative Constitution of Organizations CCO ; Empowerment Process; Coorientation; Ventriloqual Approach; Tension-Centered Approach; Tensions; Communication-Power Relationships; Participation; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : Globalization and technological advancements continue to challenge contemporary organizations’ aims to balance stability and change. As a response to this challenge, organizations often turn to empowerment and participatory processes. Current research emphasizes the need for enhanced communication in these processes. LÄS MER

 4. 4. Intern kommunikation och meningsskapande vid strategisk organisationsförändring en studie av Sveriges Televison

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Sara von Platen; Sara von Platen; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; internal communication; sensemaking; strategic change; public service; Sveriges Television; frames of reference; organizational identity; roles; status.;

  Sammanfattning : Planned change and change-related communication are perceived very differently by the members of an organization. Strongly varying perceptions of new tasks, work processes and goals make joint action difficult and cause the failure of many change initiatives. LÄS MER

 5. 5. Att säkerställa att vi är välkomna. Om organisationers strategiska kommunikation och förtroendeskapande arbete i det mångkulturella samhället

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Susanna Magnusson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tokenism; identification; credibility; trust; culture; strategic communication; Rhetoric; ethos; phronesis; eunoia;

  Sammanfattning : In a society increasingly characterized by cultural heterogeneity and where trust issues are becoming ever more important, new demands and dilemmas arise related to organizations’ strategic communication. This study investigates the struggles of contemporary organizations to achieve credibility and strengthen their social legitimacy as actors in Sweden’s multicultural society. LÄS MER