Sökning: "Organisationsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet Organisationsutveckling.

 1. 1. Organisationsutveckling genom personalenkäter : en personalekonomisk utvärdering : personalenkäter som mätinstrument och utvecklingsunderlag: kostnader, effekter, relevans och utvärderingsmetoder granskas i tre empiriska studier

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Ann-Sofi Paul; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisationsutveckling; Personalutveckling; Enkät;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Facklig organisationsutveckling : en studie av Landsorganisationen i Sverige

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Axel Hadenius; Uppsala universitet.; [1976]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Organisationsutveckling genom ledarutbildning : en utvärdering av skolledarutbildningens första utbildningsomgångar

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings univeristet

  Författare :Glenn Hultman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1981]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organization Development; Management Training; Principal; Change Strategies; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : School leader training in Sweden is meant to act as one of several forces to improve the functioning of the school, and to develop the function and the personality of the school leader. The training programme is compulsory, continues for two years and consists of three parts - course periods, home periods, and society oriented practical experience. LÄS MER

 4. 4. Insights in Lean values: Exploring links to sustainable development

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Anna Mårtensson; Mittuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Lean; sustainable development; organisational development; organisational culture; values; Lean; hållbar utveckling; värderingar; organisationsutveckling; organisationskultur;

  Sammanfattning : The Quality Management initiative Lean is a popular method used by organisations to engage in organisational development. The Lean philosophy is grounded in numerous values. The organisations must implement and apply these values to achieve the desired results. LÄS MER

 5. 5. Organisering för individualitet : transparenta och opaka aspekter i utvecklingsprocesser

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Hans Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; glass industry; individuality; product development; Orrefors Kosta Boda; critical realism; structure; agency; morphogenetic approach.; organisationsutveckling; produktutveckling; glasbruk; Sverige; Småland; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : The doctoral dissertation 'Organising for individuality - transparent and opaque aspects of development processes' deals with the relationship between a company's ability to develop new products and its ability to change the way it organises its product development activities. The dissertation is based on a real time study of two product development and two organizational change processes at Orrefors Kosta Boda AB. LÄS MER