Sökning: "Organisational"

Visar resultat 1 - 5 av 835 avhandlingar innehållade ordet Organisational.

 1. 1. Organisatorisk kompetens : organisatorisk kompetens och inlärning vid IT-satsningar i tre sjukvårdsorganisationer

  Författare :Jurek Millak; Magnus Söderström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisational competence; organisational learning; core competence; peripheral competence; organisational awareness; information technology IT ; visible and invisible dimensions of organisational competence; Business Administration; företagsekonomi; Business and economics;

  Sammanfattning : The overall purpose of the study is to analyse and to create an understanding of the phenomenon of organisational competence in conjunction with the introduction of information technology (IT) or other competence raising measures where IT plays an important part. Comparative case studies have been chosen as the method and three different organisations have been investigated. LÄS MER

 2. 2. Organisatoriska bakslag : Mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner

  Författare :Robert Jonsson; Eric Carlström; Johan Berlin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Organisational setbacks; organisational changes; municipalities; eldercare and longitudinal case studies; Organisatoriska bakslag; organisationsförändringar; kommuner; vård och omsorg och longitudinella fallstudier;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om förändring av kommunal ledning, specifikt inom vård och omsorg. I Sverige finns inte mindre än 15 000 chefer inom kommunal vård och omsorg. De kan hantera budgetar som överstiger en miljard kronor och mellanchefer inom samma verksamhet kan leda ett hundratal medarbetare. LÄS MER

 3. 3. Improving Implementation of e-Government Services in Rwanda : An Organisational Perspective

  Författare :Pierre Bakunzibake; Gunnar Klein; Åke Grönlund; Sirajul M. Islam; Ulf Melin; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-government implementation; e-government services; organisational issues; socio-technical theory; Least Developed Countries; process improvement; PDER; Rwanda;

  Sammanfattning : As part of realising development programmes faster, developing countries have been adopting, from developed ones, modern ICTs and implementing e-government towards better public services. However, efforts of implementation of e-government services have been often resulting in unsatisfactory outcomes and even total failures. LÄS MER

 4. 4. Organisational ambidexterity in practice : a study of managerial work in manufacturing SMEs

  Författare :Kristina Sollander; Joakim Wikner; Annika Engström; Nina Edh Mirzaei; Kamilla Kohn Rådberg; Jönköping University; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Organisational ambidexterity; Manufacturing SMEs; Managerial work; Organisatorisk ambidexteritet; Tillverkande små till medelstora företag; Ledningsarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. An Information System in its Organisational Contexts : A Systemic Semiotic Longitudinal Case Study

  Författare :Rodney Clarke; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; information systems; longitudinal case study; organisational contexts; organisational semiotics; semiotics; social semiotics; systemic functional linguistics; systemic semiotics; workpractices; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : This dissertation develops a new form of Systems Analysis based on Systemic Semiotics. Systemic Semiotics, a combination of Social Semiotics and Systemic Functional Linguistic theories, can be used to provide contextual descriptions linking the operations of information systems to their specific situational and organisational contexts. LÄS MER