Sökning: "Organisational development"

Visar resultat 1 - 5 av 334 avhandlingar innehållade orden Organisational development.

 1. 1. Organisatoriska bakslag : Mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner

  Författare :Robert Jonsson; Eric Carlström; Johan Berlin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Organisational setbacks; organisational changes; municipalities; eldercare and longitudinal case studies; Organisatoriska bakslag; organisationsförändringar; kommuner; vård och omsorg och longitudinella fallstudier;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om förändring av kommunal ledning, specifikt inom vård och omsorg. I Sverige finns inte mindre än 15 000 chefer inom kommunal vård och omsorg. De kan hantera budgetar som överstiger en miljard kronor och mellanchefer inom samma verksamhet kan leda ett hundratal medarbetare. LÄS MER

 2. 2. Software Testing in Agile Development : Technological and Organisational Challenges

  Författare :Adnan Čaušević; Sasikumar Punnekkat; Feldt Robert; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; software testing; agile development; test-driven development; role of testers; empirical study; controlled experiment; Software engineering; Programvaruteknik; Computer Science; datavetenskap;

  Sammanfattning : The emerging industrial trend towards agile software development processes brings forth new concerns, challenges as well as opportunities. One of the main concerns is with respect to the achievable quality levels of the final product, for which testing is the well-known assurance mechanism. LÄS MER

 3. 3. Insights in Lean values: Exploring links to sustainable development

  Författare :Anna Mårtensson; Kristen Snyder; Pernilla Ingelsson; Yvonne Lagrosen; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Lean; sustainable development; organisational development; organisational culture; values; Lean; hållbar utveckling; värderingar; organisationsutveckling; organisationskultur;

  Sammanfattning : The Quality Management initiative Lean is a popular method used by organisations to engage in organisational development. The Lean philosophy is grounded in numerous values. The organisations must implement and apply these values to achieve the desired results. LÄS MER

 4. 4. Cultural Competence for Health Professionals : Instrument Development

  Författare :Jane Holstein; Anette Kjellberg; Gunilla Liedberg; Ulrika Bejerholm; Margareta Bachrach-Lindström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; self-assessment; occupational therapy; ethnic groups; cultural competency; health personnel; qualitative research; psychometrics;

  Sammanfattning : In recent decades, both global migration in general and specifically migration to Sweden have increased. This development compels the need for delivering healthcare to the increasingly diverse populations in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter till kompetensutveckling : ett individperspektiv på relationen människa - organisation : en studie av individer i reklam- och revisionsföretag

  Författare :Monica Lindgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commitment; competence development; knowledge-intensive firms; individual perspective; individual values; intersubjective interpretation; relationship; subjective interpretation; organisational values;

  Sammanfattning : This study deals with individual possibilities for competence development in knowledge-intensive firms, especially advertising and audit firms. The study has an individual perspective which means that the organization is analyzed as subjective perception of indivi­duals. LÄS MER