Sökning: "Online journalistik"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden Online journalistik.

 1. 1. Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Michael Karlsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Mittuniversitetet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; Online journalistik; journalistik; Internet; Press and communication sciences; Journalism and New media; Digital journalism; Online journalism; Epistemology of news; Multimedia; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Internet har under de senaste tio åren växt från marginalföreteelse till ett populärt och mycket använt medium. Många företeelser och tjänster tar steget över till Internet och bland dessa finns även journalistik. LÄS MER

 2. 2. Sorgens avtryck Erfarenheter av medverkan som sörjande i journalistik om brott och olyckor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för mediestudier

  Författare :Anette Forsberg; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalism; journalistik; mourners; grief journalism; source relations; journalism ethics; ethics of proximity; news values; narratives; journalistic strategies; sörjande; sorg; journalistik; källrelationer; journalistisk etik; närhetsetik; nyhetsvärde; narrativ; journalisters strategier; Journalistik; Journalism;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate the experiences of mourners of participating in news reports about grief in connection with crime and accidents. There are two overarching research questions. LÄS MER

 3. 3. Staten är vår herde god Representationer av annorlundahet och ordning i fyra svenska trettiotalstidningar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Merja Ellefson; Stockholms universitet.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalism; journalistik; press history; Swedish press; inter-war period; ethnicity; social class; gender; otherness; medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim is to study representation of order and otherness in the late 1930’s Swedish press. That is, who are envisioned as "us" and who are the "Others"? The theoretical frame is based on Foucault’s concepts of pastoral power, the reason of state and biopolitics. LÄS MER

 4. 4. Media Crisis Decision Making A Case Study of SR (Swedish Radio), SVT (Swedish Television) and TV4

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Eva-Karin Olsson; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; decision making; news production; news organizations; September 11th; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Journalism; journalistik;

  Sammanfattning : The study takes as its starting point that news organizations’ actions during crises vary more than one can expect based on previous research on news work. Accordingly, the dissertation aims to move beyond the notion of news organizations as homogenous and attempts to open the ‘black box’ of news organizations’ decision making. LÄS MER

 5. 5. Mellan lag och moral Civil olydnad och militanta veganer i fyra svenska dagstidningar åren omkring millennieskiftet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institution för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet

  Författare :Yvonne Andersson; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; journalism; civil disobedience; militant vegans; animal rights; rhetorical analysis; protagonist; antagonist; the Mediapolis; moral standpoints; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Journalism; journalistik;

  Sammanfattning : The main purpose of the dissertation is to describe how four Swedish newspapers construct ethical standpoints and what norms they prescribe. This is done through a characterization of the civil disobedience discourse, in particular the discourse about animal rights activism and militant vegans, around the turn of the millennium (1990-2004). LÄS MER